دبستان پسرانه آل یاسین اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان چمران- خیابان آل محمد- کوی بهشت -بعد از نانوایی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه