دبستان پسرانه آموزش تهران

تهران
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان وحدت اسلامی_ خیابان فروزش_ کوچه صالح زاده
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه