دبستان پسرانه آیت تهران

تهران
پسرانه
دبستان
شاهد
خیابان نبردجنوبی-خیابان ارغوان-پشت فروشگاه شهروند
02133001035
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه