دبستان پسرانه آینده سازان انار

انار
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
انار-بهشت آباد - خ شهید باهنر کوچه شماره 9
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه