دبستان پسرانه ابرار مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
نمونه دولتی
خیابان امام رضا - امام رضا 9 (کوچه مسجد رانندگان)
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه