دبستان پسرانه ابن سینا تهران

تهران
پسرانه
دبستان
شاهد
تهران نو- جنب درمانگاه قدس- کوجه نبی ئیان- پلاک22
0776976712/
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه