دبستان پسرانه اساطیر خميني شهر

خميني شهر
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
اصفهان-خمینی شهر-فلکه استادیوم-جنب بانک ملی-خ داور پناه-بن بست شماره 5
03133647027
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه