دبستان پسرانه استاد شهریار ملاير

ملاير
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان سعدی.تقاطع 24 متری ظهیری
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه