دبستان پسرانه اعتلاء تبريز

تبریز
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
نصفه راه - خیابان ورزش - کمی پایین تر از مجتمع شهرداری-روبروی کلینیک سپهر
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه