دبستان پسرانه اقبال تالش

تالش
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بخش مرکزی ـتالش ـبزرگراه ولیعصر(عج )ـخ شهیدچمران
01824233173
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه