دبستان پسرانه امام حسین گناباد

گناباد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
گناباد-خیابان عدالت جنوبی-عدالت جنوبی 3
05337254611
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه