دبستان پسرانه امام حسین 1 مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
وکیل آباد٦٧- دادگر١٩
05135096008
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه