دبستان پسرانه امام رضا(ع ) رفسنجان

رفسنجان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک والفجر 2 خ شهید کهنوجی غربی
03913221743
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه