دبستان پسرانه امام هادی کرمان

کرمان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کرمان - شهید بهشتی 4 - شرقی 2
03432446956
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه