دبستان پسرانه امام هادی کرمان

کرمان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کرمان - خیابان میرزا آقا خان شمالی - کوچه شماره 7
03432235844
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه