دبستان پسرانه امیدهای انقلاب آزادشهر

آزادشهر
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان امام-کوچه ١٧ شهریور
01746724752
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه