دبستان پسرانه امید کرانی سنندج

سنندج
پسرانه
دبستان
شاهد
خیابان شهدا- کوچه ی مشیر دیوان
08733156515
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه