دبستان پسرانه امید(2) مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان هنرستان-هنرستان 24-پلاک10
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه