دبستان پسرانه اندیشه نوین گناباد

گناباد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان جانبازان ٥ ،پلاک١٢
05157254543
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه