دبستان پسرانه اندیشه نو بانه

بانه
پسرانه
دبستان
هیئت امنایی
بالاتر از بنیاد شهید- نرسیده به سه راهی بوئین- پشت دادسرا
08754267148
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه