دبستان پسرانه اندیشه پویا کرمان

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان فیروزه-کوچه ١٢- انتهای کوچه
03432520425
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه