دبستان پسرانه غیردولتی اندیشه هرمزگان

هرمزگان بندرعباس
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار امام حسین پشت بیمارستان شهید کوی شفا کوچه اندیشه
09934676152
همکلاسی
تعداد کلاس: 13
سال تاسیس: 1373
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 5000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه