دبستان پسرانه بصیر مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
مطهری شمالی 7 -چهارراه اول-سمت چپ
05137258428
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه