دبستان پسرانه بعثت مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
معلم71-شهید ستاری 13 ######
05118662093
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه