دبستان پسرانه بهشت اندیشه کرج

کرج
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
مهرشهر چهارباندی سر خیابان 101 شرقی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه