دبستان پسرانه بینش دماوند

دماوند
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
البرز - دماوند - گیلاوند - زنبق 3
02176312971
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه