دبستان پسرانه بین المللی هوشمند شریف کیش

هرمزگان بندرعباس
پسرانه
دبستان دوره اول
مجتمع آموزشی
جزیره کیش، شهرک صدف، میدان امیرکبیر، بلوار تهران، خیابان کوشا، مجتمع آموزشی هوشمند شریف
07691030310
همکلاسی
تعداد کلاس: 20
سال تاسیس: 1400
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 3000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه