دبستان پسرانه حاج حسین دهقانی ميبد

ميبد
پسرانه
دبستان
شاهد
بلوار شاهد-کوچه نوروز٦(کوچه قبل از دانشگاه الحیات)
03527720772
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه