دبستان پسرانه حاج شیخ جواد خراسانی تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان پیروزی،خیابان شاه آبادی(دهم فروردین)،خیابان شهبازی پ 25
02133171474
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه