دبستان پسرانه حاج ملا هادی سبزواری سبزوار

سبزوار
پسرانه
دبستان
شاهد
سبزوار-خ فقیه
09153711017
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه