دبستان پسرانه حسین بن علی شهربابک

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهربابک.میدان شهدا.محله ده موسی.جنب حسینییه
03924222740
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه