دبستان پسرانه حضرت مریم تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
میرداماد-خیابان شاه نظری- کوچه دهم
02122229021
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه