دبستان پسرانه دانشمند تهران

تهران
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک غرب -بلوار دادمان - 12متری گلها-گلهای سوم
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه