دبستان پسرانه دانشگاه آزاد(سما) کرج

کرج
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کرج رجائی شهربلوارموذن خ 14ضلع جنوب غربی دانشگاه
02634421030
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه