دبستان پسرانه دانش پرور تهران

تهران
پسرانه
دبستان
هیئت امنایی
نارمک م نبوت خ خاموشی میدان 46 بن بست اول غربی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه