دبستان پسرانه درخشان ايلام

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار شهید بهشتی- خیابان پیام- کوچه شهدا
08412225060
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه