دبستان پسرانه دکتر حسابی شهرري

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
میدان فرمانداری -کوچه تبلیغات اسلامی-خ مدرسه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه