دبستان پسرانه سادات سيرجان

سيرجان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان ولیعصر - جنب دارالقرآن
03442300778
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه