دبستان پسرانه سروش هدایت تهران

تهران
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
پاسداران -نیستان هفتم -میدان احتشامیه -راستوان شمالی -نبش بن بست ناز-پلاک٧٢
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه