دبستان پسرانه سروش پاکدشت

پاکدشت
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
قیام دشت خیابان بهشتی کوچه ششم
02133582263
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه