دبستان پسرانه سماء اردبيل

اردبيل
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان حافظ-ساختمان سما
04517713906
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه