دبستان پسرانه سماء گناباد

گناباد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان سلمان فارسی 21- خیابان آموزش 1-مقابل مسجد امام حسن عسگری
05337255250
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه