دبستان پسرانه سماء 1 مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کوه سنگی ٩ - عدالت ٢٠
05138403940
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه