دبستان پسرانه سما مبارکه

مبارکه
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
محله هشت صفاییه خ رازی خ صائب
03152674535
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه