دبستان پسرانه سما مبارکه

مبارکه
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خ فتح المبین بعد از فنی حرفه ای
03152466030
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه