دبستان پسرانه سما ملاير

ملاير
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان شهید رجایی کوچه آزادی
08132221567
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه