دبستان پسرانه سما ياسوج

ياسوج
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
سعدی یک-جنب ساختمان آموزش و پرورش استانداری
07433334830
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه