دبستان پسرانه سپهر دانش بندرترکمن

گرگان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
گلستان،بندرترکمن،بلوار شهیده مرجان نازقلیچی،خیابان پاسداران 35
01734425052
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه