دبستان پسرانه شاهد انار

انار
پسرانه
دبستان
شاهد
انتهای بلوار خلیج فارس. جنب مجتمع مسکونی هنرمندان
03434387733
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه