دبستان پسرانه شاهد 1 بندرعباس

بندرعباس
پسرانه
دبستان
شاهد
گلشهر جنوبی - میدان ترمینال -بلوار آزادی
07633660757
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه